Inleiding
   Kwartierstaten
   Voormoeders
   Thema's
   Overigen

Vragen aan medegenealogen

Een pagina met voorouders van wie ik graag meer zou willen weten.
Deze pagina zal ik regelmatig bijhouden en aanvullen.
Op dit moment begin ik met drie van de meest brandende vragen, die ik uitgebreid van achtergrondinformatie zal voorzien.
Intussen heb ik zelf al wat meer zekerheid gekregen over mijn veronderstellingen rond Willem Monster en Marijtje Hout. Lees het dus tevens als onderbouwing daarvan en kijk naar de overgebleven vragen.

INHOUD
Mysteries rondom Bart Wouters (van de Haar), ca 1729 Renswoude
Twijfels over Willem Arien Monster, ca 1763 Sint Anthoniepolder
Speculaties rond Marijtje Pieters Hout, 1789 Bovenkarspel

Mysteries rondom Bart Wouters (van de Haar), ca 1729 Renswoude

Kwartierstaat Cornelia, zevende generatie, nr. 96
Parenteel van Bart


Naar de ouders van Bart speur ik al vanaf de eerste dag van mijn eigen onderzoek.
Zijn beide zonen nemen rond 1812 de achternaam 'van de Haar' aan, maar Bart zelf gebruikt die naam nooit.
Bart en zijn gezin woonden in de buurtschap De Haar, daar zal de achternaam vandaan komen. De Haar (momenteel Overberg) ligt in het Noorden van de gemeente Amerongen, dichtbij Renswoude, Scherpenzeel. Ook Woudenberg ligt niet ver weg.
Volgens het trouwboek van Amerongen (1760) is Bart geboren in Renswoude.
Bij zijn overlijden (gerecht Amerongen 1809) zou hij 80 jaar is. Dan moet hij rond 1729 geboren zijn. Een Bart als zoon van Wouter ben ik in Renswoude niet tegengekomen.
Ook in alle doop- en trouwboeken uit de weide omgeving heb ik niets kunnen vinden.

De naam Bart is redelijk zeldzaam in de streek, zeker in combinatie met Wouter.
In Achterveld wordt wel een Bart Wouters (de Haan) geboren en RK gedoopt in 1729. Maar deze Bart overlijdt op 20 jarige leeftijd. Bovendien is de Bart Wouters die ik zoek Nederlands Gereformeerd. Deze als jongeling overleden Bart Wouters had nog een oudere broer Bart, geboren in 1726, maar deze overlijdt nog hetzelfde jaar.

Mogelijk is de vader een Wouter Barten uit de omgeving. Twee mogelijke kandidaten:
In 1709 wordt in Amerongen een Wouter geboren als zoon van Bart Aartsz van Donselaar. Over hem heb ik van na die tijd verder geen gegevens.
Wouter Barten van de Lagemaat wordt in 1710 in Woudenberg geboren. Hij trouwt daar als j.m. in 1739 met Wijntje Egberts van Ekeris. Dit echtpaar krijgt geen kinderen.
De volgende meest nabije Wouter Barten woon ver weg, in Garderen (1703).

Mysteries


opsommingsteken  Mysterie 1:
In1733 vind ik in Renswoude deze doop: ‘Den 3 maaij, Bart, Zoon van Aarjaantje Gijsberts, Nb in onegt geteelt …….. in de Groep’ Dit zou 'mijn' Bart Wouters kunnen zijn. Leeftijden worden bij overlijden wel vaker te hoog geschat. Bovendien grenst buurtschap De Groep aan De Haar.
In 1744 trouwt Aarjaantje Gijsbertsze van de Groep in Renswoude met Lammert Kornelisz Hardeman, weduwnaar van Grietje Wouters. Waarschijnlijk betreft het Ariaentje geboren ‘aen de groep’ (geboren 1709) als dochter van Gijsbert Cnelissen en Marrijtje Hendricks. Opmerkelijk is het dat een zus van de tweede vrouw van Bart Wouters in 1798 zal trouwen met een zoon van Lammert en Grietje.
Als Bart de zoon van Aarjaantje is blijft het een mysterie hoe Bart aan het patroniem Wouter komt. Wie is dan de geheimzinnige Wouter aan wie Bart zijn patroniem ontleent? Rondom Aarjaantje heb ik nergens een Wouter kunnen vinden, ook geen Bart trouwens. Waarom zij haar onechte zoon Bart noemt is eveneens onduidelijk.

opsommingsteken  Mysterie 2:
Bart trouwt in 1760 met Klaasje Kornelis Dashorst. In 1783 wordt ze begraven als ‘de vrouw van Bart Wouterse’. Bart(h) hertrouwt in 1786 als weduwnaar van Klaasje Corn. Dashorst met Jannigje Jans, weduwe van Teunis Dirkse Langelaar.
Toch wordt in 1794 in Scherpenzeel het overlijden genoteerd van een Claasje, vrouw van Barth Wouters. Raadselachtig, het moet bijna wel om Klaasje Dashorst gaan. Eén Bart Wouters is al niet te vinden, laat staan twee! Waar komt die aantekening in Scherpenzeel vandaan?

opsommingsteken  Mysterie 3:
Als Bart in 1809 in Amerongen overlijdt laat hij volgens het gerecht een vrouw en 4 kinderen na.
In Amerongen worden maar 3 kinderen van Bart gedoopt, Cornelis in 1760, Jan in 1771 en Aaltje in 1774. Er zit een gat tussen de dopen van Cornelis en Jan. Mogelijk zijn er in die tijd meer kinderen geboren. Die heb ik niet gevonden.
Bovendien is het ongebruikelijk dat Bart zijn tweede zoon Jan noemt en niet Wouter.

opsommingsteken  Mysterie 4:
De ouders van Claasje laten in 1780 in Utrecht een testament opmaken. De vier andere kinderen delen gelijk op. Claasje krijgt echter alleen de legitieme portie.
Wat is daarvan de reden? Was Bart misschien een ongewenste schoonzoon?

opsommingsteken  Mysterie 5:
Van Bart heb ik geen testament of boedelscheiding kunnen vinden. Wel van de tweede vrouw van Bart. Jannigje laat een boedelscheiding opmaken in 1786 en een testament in 1810 (Veenendaal). Dit betreft alleen haar eigen kinderen. Jannigje huurt in 1781 (Amerongen) als weduwe hofsteden Vuijlebras en Den Heuvel (grenzend aan Venesteijn). Pas na hun huwelijk in 1786 is haar tweede man Bart Wouters de huurder.
Toch blijken beide zonen van Bart en Claasje niet onbemiddeld te zijn. Cornelis wordt jarenlang genoemd als pachter in Veenendaal en Jan bezit onroerend goed in Ederveen.

Wie helpt mij om deze mysteries te ontrafelen?
Wie weet meer over genoemde personen?

naar menu

Twijfels over Willem Arien Monster, ca 1763 Sint Anthoniepolder

Kwartierstaat Willem, zesde generatie, nummer 38 en 58
Parenteel van Willem


De familie Monster is uitgebreid onderzocht en beschreven in twee delen Genealogie van het geslacht Monster
In deze genealogie vind ik dat de Willem Arien Monster die voor 1791 met Maaijke Pieters Tu(c)k trouwt een zoon zou zijn van Arie Jansz Monster x Maria Laurensdr Zevenbergen.
In mijn kwartierstaat heb ik Willem intussen andere voorouders gegeven. Willem is zowel betovergrootvader van mijn oma als van mijn opa.

Allebei de gezinnen wonen in Sint Anthoniepolder. Jammer genoeg zijn daarvan tussen 1705 en 1791 geen gegevens beschikbaar rond trouwen en dopen. Helaas worden ook bij het overlijden van Willem in 1844 geen ouders vermeld. Twee van zijn schoonzonen doen aangifte, maar weten het blijkbaar ook niet meer. Willem is in zijn gemeente heel vaak getuige bij geboorte, trouwen en overlijden. Zijn leeftijd varieert. Ergens tussen 1760 en 1765 moet hij geboren zijn.

Volgens mij is Willem een zoon van een andere vader Arie Monster uit Sint Anthoniepolder, namelijk Arij Jacobsz Monster x Lidewij Cornelisdr Gelderblom. Bovendien heb ik de ouderparen van beide zussen Grietje Aries Monster verwisseld vergeleken met de genealogie Monster. Mijn onderbouwing staat hieronder. De eerste uitleg is het belangrijkste, maar heb ik als laatste gevonden.

Twijfels.


opsommingsteken  Twijfel 0:
Een vrijwel onweerlegbaar bewijs van de relaties van Willem met zijn familie heb ik gevonden in de overlijdensakten van Sint Anthoniepolder. In 1821 overlijdt Willempje en in 1829 Arie, dochter en zoon van Bastiaan Monster. Voor beiden kinderen wordt aangifte van overlijden gedaan door Bastiaan als vader en Willem als oom van de kinderen. Willem is dus een broer van Bastiaan.
In 1826 overlijdt Maria Monster. Haar 'broeders' Willem en Krijn doen samen aangifte. Willem wordt zelfs als eerste genoemd. In de genealogie Monster wordt vreemd genoeg alleen Krijn vermeld als aangever.
Hieruit blijkt dat Willem net als Maria, Bastiaan en Krijn een zoon is van Arij Monster en Lidewij Gelderblom.

opsommingsteken  Twijfel 1:
Willem en Maaijke krijgen alleen dochters, die ze keurig vernoemen. Neeltje wordt vernoemd naar de moeder van Maaijke. Pietertje en Ariaantje naar beide grootvaders. De moeder van Willem wordt niet vernoemd, maar mogelijk is er voor Neeltje (1791) nog een dochter geboren die Lidewij heet en waarvan verder niets genoteerd is. Een Maria die dochter kan zijn van Willem is ook niet bekend. Bij de volkstelling van 1809 wordt vermeld dat het gezin van Willem uit 7 personen bestaat. Dit wijst op nog een vijfde kind.
Dochter Neeltje noemt haar derde dochter Lidewij (de Geus). Als voornaam is het een niet veel voorkomende naam! Geen enkele kleindochter van Willem en Maaijke heet Maria. Mogelijk is Lidewij de Geus vernoemd naar een onbekende zus van Neeltje. Dit verwijst naar Arij en Lidewij als ouders van Willem.

opsommingsteken  Twijfel 2:
De tweede (mogelijk derde) dochter van Willem en Maaijke heet Annetje. Ze kan vernoemd zijn naar Anna Monster, zus van Willem en dochter van Lidewij of naar Annetje Gelderblom een zus van Lidewij,. Zou Willem een zoon zijn van Arie en Maria dan is er geen Annetje of Anna beschikbaar om te vernoemen.

opsommingsteken  Twijfel 3:
Nadat Gijsberts Smits als weduwnaar van Annetje Gelderblom kinderloos overlijdt gaat de erfenis naar zijn buurman Willem Monster. Gijsbert was getrouwd met de zus van Lidewij. Dat maakt de erfenis aannemelijk. Met het ouderpaar Arie en Maria heeft noch Gijsbert, noch Annetje een nabije familierelatie.

opsommingsteken  Twijfel 4:
Als Willem een zoon zou zijn van Arie en Maria is hij een volle neef van zijn vrouw Maaijke. Een dergelijk huwelijk komt regelmatig voor, maar is toch minder gebruikelijk. Een bron waarin Willem en Maaijke als neef en nicht genoemd worden heb ik niet gezien.

opsommingsteken  Twijfel 5:
In het gezin van Arij en Lidewij wordt in 1764 melding gemaakt van een voor de doop overleden zoon Willem Dit heb ik uit de 'genealogie Monster. Hoe die bron eruit zit weet ik niet. Daarna zouden nog twee zonen geboren worden waaronder geen Willem. Dat is ongewoon voor die tijd, meestal wordt een jong gestorven kind weer vernoemd. Wel blijft het in dit verband vreemd dat de Willem die wel blijft leven waarschijnlijk eerder dan 1764 geboren is.

opsommingsteken  Twijfel 6:
Als Maria Zevenbergen in 1807 in Strijen als weduwe overlijdt laat zij 2 zonen na. Zoon Jan woont in Strijen en doet aangifte. Een andere zoon is niet bekend.
Waarschijnlijk is daarom in de genealogie Monster deze Willem aan haar gekoppeld. Arie Jansz Monster had een broer Willem, dus de vernoeming kan kloppen.
Maar Lidewij Gelderblom overlijdt in 1808 als weduwe en laat 8 kinderen na. 7 kinderen zijn bekend. Dus ook voor haar ontbreekt één van haar kinderen als Willem niet haar zoon is.

opsommingsteken  Twijfel 7:
Doopgetuige bij Neeltje (1791) en Annetje (1792) is Grietje Monster. Zowel Arie en Maria als Arij en Lidewij krijgen een dochter Grietje.
Eén van beide Grietjes, volgens genealogie Monster de dochter van Lidewij, trouwt met Cornelis Willemsz Vogelaar. Cornelis hertrouwt rond 1790 (eerste kind in 1792). Dit verwijst naar de andere Grietje als doopgetuige bij de dochters van Willem. Deze Grietje was niet meer in leven in 1792.
De andere Grietje trouwt rond 1795 met Kommer Kommersz de Hoog. Kommer hertrouwt in 1808, dus deze Grietje zal nog leven bij de doop van de kinderen van Willem maar is overleden voordat beide mogelijke moeders, Maria en Lidewij overlijden.

opsommingsteken  Twijfel 8:
Doopgetuige bij de oudste dochter Lidewij van Cornelis, ook in Genealogie Monster een zoon uit het gezin van Arie Jacobs en Lidewij, is nog in 1801 een Grietje Monster. Dat kan niet de Grietje zijn die met Cornelis Vogelaar getrouwd was. Ook dit lijkt erop te wijzen dat de Grietje die met Kommer trouwde zus van Cornelis en dochter van Lidewij is.

opsommingsteken  Twijfel 9:
Verder is Cornelis Vogelaar een volle neef van de kinderen van Arie en Lidewij. Als het de Grietje uit dit gezin is die met hem trouwt zou dat dus eveneens een wat minder gebruikelijk neef-nicht huwelijk betekenen.

Wie weet waarom de genealogie Monster Willem aan Arie Jansz en Maria gekoppeld heeft?
Waarom wordt Grietje Monster gehuwd met Kommer aan Arie Jansz en Maria gekoppeld en niet aan Arie Jacobsz en Lidewij?
Wie weet een mogelijke andere tweede zoon van Arij Jansz en Maria?
Wordt ergens nog een Lidewij Monster uit die tijd genoemd van wie de ouders nog niet gevonden zijn?

naar menu

Speculaties rond Marijtje Pieters Hout, 1789 Bovenkarspel

Kwartierstaat Hendrik, vijfde generatie, nummer 27
Parenteel van Hendrikje Johans, moeder van Marijtje


Wilhelmina Hout is als dochter van een ongehuwde moeder Marijtje Pieters Hout een nachtmerrie voor genealogen. Niet alleen is haar vader onbekend, maar ook haar moeders ouders zijn vanwege het gebrek aan een huwelijksakte lastig met zekerheid te achterhalen.
Bovendien blijkt er geen geboorteakte te bestaan van Wilhelmina. Bij haar huwelijk in 1840 verklaart zij onder ede dat zij in 1813 in Purmerend geboren is.

Speculaties


opsommingsteken  Speculatie 1
Dochter Wilhelmina wordt ook wel Out genoemd in plaats van Hout. Out of Oud is een bekende naam in de regio. Het is een patroniem, gebaseerd op de voornaam Outjes. Volgens Meertens komen dergelijke korte op een voornaam gebaseerde namen vaker voor in deze streek. Waarschijnlijk is Hout een verbastering van Out en kan de moeder van Wilhelmina ook Marijtje Out heten.
In de huwelijksakte (1840) wordt als moeder van de bruid Marijtje Pieters Hout genoemd. Deze is overleden in Enkhuizen. Wilhelmina is geboren in Purmerend maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen verklaren dat ze daar in 1813 geboren is.

opsommingsteken  Speculatie 2
In Enkhuizen overlijdt op 9 februari 1831 Marietje Pieters Hout of Storn Volgens de overlijdensakte is zij een ongehuwde dochter van Pieter Hout x Hendrikje Johannes. Ze is geboren in Boven Carspel en 44 jaar oud.
Verder levert de naam Hout nauwelijks wat op in de omgeving Enkhuizen of Purmerend. Dus heb ik aangenomen dat deze Marijtje de gezochte Marijtje is.
Opmerking: Er woont in dezelfde tijd nog minstens één andere Marijtje Pieter Oud in de regio. Op 2 dec 1820 wordt Hendrik Gerritsz geboren als onechte zoon van van Marijtje Pieters Oud. Hij trouwt in 1845 in Enkhuizen. Dit gaat waarschijnlijk om Marijtje Pieters Oud (1794 Grootebroek), dochter van Pieter Pietersz Oud en Marijtje Jans. In 1823 trouwt deze Marijtje in Grootebroek met Gerrit Vetje.

opsommingsteken  Speculatie 3
De enige Pieter uit de streek die met een Hendrikje Johannes trouwde is Pieter Cornelisz Storn. Drie van zijn vijf kinderen noemen zich ook later Storn of Storren, maar Johannes, de oudste zoon uit 1791 wordt bij zijn huwelijk Jan Oud genoemd. Oudste dochter van dit echtpaar is Marijtje, gedoopt in 1789 in Bovenkarspel. De Marijtje Pieters Hout die in 1831 overlijdt zou een paar jaar ouder zijn, maar leeftijden bij overlijden zijn vaker onnauwkeurig. Bovendien blijkt zus Soutje ten tijde van haar huwelijk 1721 in Purmerend te wonen, de plaats waar Marijtjes dochter geboren wordt. Wellicht verbleven de zusters samen in Purmerend.
Ik heb aangenomen dat deze Marijtje Pieters Storn de gezochte Marijtje is.

opsommingsteken  Speculatie 4
Pieter Cornelis is weduwnaar als hij in 1789 (Bovenkarspel) trouwt. Al betreft het een oude bruidegom, waarschijnlijk gaat het om dezelfde Pieter die in 1757 (Bovenkarspel) trouwt met Geertje Jacobs (uit Enkhuizen).
Uit dit eerste huwelijk heeft hij een dochter Geertje. Geertje Pieters is doopgetuige bij de kinderen van Pieter en Hendrikje. Ten tijde van haar huwelijk in 1782 (Grootebroek) noemt dochter Geertje zich Storn, maar als haar kinderen trouwen heet ze als moeder Geertje Pieters Oud.

opsommingsteken  Speculatie 5
Als Pieter Cornelis met Geertje Jacobs trouwt noemt hij zich Bakker. Zijn oudste zoon Jacob uit dit huwelijk zal die naam blijven gebruiken, maar verder komt de naam Bakker niet meer voor. Pieter Cornelis wordt in 1733 (Grootebroek) geboren als zoon van Cornelis Outjers x Geertje Jans. Pieter noemt één van zijn zonen Outjers, naar zijn broer of zijn opa. Daar zal het patroniem Out vandaan komen. De achternaam Storn blijkt uit de familie van zijn moeder Geertje Jans te komen.

opsommingsteken  Speculatie 6
De herkomst van Hendrikje Johannes is nog onzekerder.
Volgens de trouwakte is Pieter RK en Hendrikje NG (Nederlands Gereformeerd) en dat blijft zo na hun huwelijk. Twee kinderen worden in de NG kerk gedoopt, drie in de RK kerk. Telkens wordt vermeld dat de partner een andere religie heeft.
Als dochter Soutje in 1871 overlijdt wordt haar moeder Hendrikje van Uil genoemd.
Een Hendrikje van Uijl trouwt in 1811 in Bovenkarspel met Klaas Langedijk. Ze is dan 48 jaar (geboren rond 1763) , dochter van Johannis van Uijl x Sjoukje Broers en geboren in Heerenveen. Waarschijnlijk gaat het om haar. Volgens de huwelijksbijlagen van zoon Outjers overlijdt zijn moeder in 1816 in Enkhuizen. Volgens de overlijdensakte van 13 mei 1816 is Hendrikje dan 54 jaar oud. In haar overlijdensakte staan geen namen van ouders, aangevers zijn 'armbezorgers der Roomsch Catholijke gemeente van Bovencarspel'. Opmerkelijk is dat Hendrikje overlijdt in een huis op de Zuider Boerenvaart, dezelfde straat waar dochter Marijtje 15 jaar later zal overlijden.
Dochter Soutje kan naar haar oma vernoemd zijn. Dan is de naam Soutje een verbastering van het Friese Sjoukje.

opsommingsteken  Speculatie 7
In Heerenveen heb ik de doop van Hendrikje niet gevonden, wel een huwelijk van Johannis Abrahams x Sjoukje Broers in 1765, twee jaar na haar mogelijke geboorte. In 1766 worden in dit gezin zonen Abram en Broer geboren. Mogelijk gaat het om de ouders van Hendrikje. Is ook Hendrikje een onechte dochter?
Sjoukje is waarschijnlijk een dochter van Broer Joltes en Hendrikje Cornelis (1732 Ouwsterhaule). De afkomst van Johannis heb ik niet gevonden.
De achternaam van Uil kan een verbastering van het patroniem Uilkes of Ulkes zijn, maar daarover heb ik niet meer kunnen vinden in Heerenveen.

opsommingsteken  Speculatie 8
Er blijken meer onechte kinderen te bestaan die als moeder een Marijtje Hout hebben. Gaat het om dezelfde Marijtje?
In 1834 overlijdt in Veenhuizen (Norg) Johannes Hout, zoon van Marijtje Hout, geboren 1827 in Enkhuizen
In 1836 trouwt in Ravenstein Jacoba Maria Hout, geboren 1810 Enkhuizen als dochter van Marijtje Hout met Gregorius Petrus Madiol uit Groningen (1807). Jacoba overlijdt in 1866 in Groningen. Bij de doop van Jacoba in Enkhuizen (RK) zegt moeder Marijtje dat Jacobus van Dijk de vader is. Doopgetuige is Marijtje Buijsman.

Wie vindt voor mij het bewijs dat Marijtje als moeder van Wilhelmina Hout Marijtje Pieters uit Bovenkarspel is, dochter van Pieter Cornelisz?
Wie weet meer over Hendrikje Johannes, de moeder van deze Marijtje en de familienaam van Uil of patroniem Uilkes?
Wie weet wat over de mogelijke andere kinderen van Marijtje en over Jacobus van Dijk die als vader van Jacoba genoemd wordt?


vragen of aanvullingen:   info@maartjese.nl naar menu