Inleiding
   Kwartierstaten
   Voormoeders
   Thema's
   Overigen

Trijntje Geurts

Leusden 1759 - Scherpenzeel 1803

Zij is nr. 33, 6e generatie van kwartierstaat Corrie

Trijntje Geurts is een voormoeder van mijn opa van moeders kant.
Mijn opa's betovergrootvader in puur mannelijke lijn is haar jongste zoon.
Testament Mees van de Wetering
Mijn interesse in Trijntje werd gewekt toen ik één van de testamenten van haar oom Mees onder ogen kreeg. In zijn testament wordt zij met name genoemd.
De tekst ontroert me.
Mees benoemt Trijntje tot 'zijne eenige universeele erfgenaame' en wel 'uit eene bijzondere affectie en toegenegenheid die hij is toedragende aan zijn voorsz. nigt Trijntje Geurtsz van de Voort, huisvrouw van voorn. Jan Sandersz en te saamen tans bij den testateur inwoonende wegens van haar genietende dienste'.

Eerder dat jaar is Trijntje in het huwelijk getreden met Jan Sandersz. Jan is een telg uit het geslacht 'van de Pol', genoemd naar een boerderij van die naam. Voorvaderen van Jan woonden al halverwege de zestiende eeuw op de Pol, maar de achternaam 'van de Pol' wordt lang niet altijd gebruikt. Vlak bij de plek van de oorspronkelijke boerderij de Pol ligt heden ten dage nog steeds een boerderij de Pol. Het gaat om de boerderij in Scherpenzeel, maar officieel hoort deze boerderij pas sinds 1960 bij Scherpenzeel in Gelderland. In de tijd van de voorouders van Jan hoorde 'de Pol nog bij het gerecht Woudenberg' en lag dus in Utrecht. Momenteel ligt er weer een voorstel om Scherpenzeel en Renswoude samen met Woudenberg tot één gemeente te maken in de provincie Utrecht, maar het is twijfelachtig of dat er door komt.
Dat geharrewar rond de grens is kenmerkend voor de streek waar Jan en zijn voorouders wonen. De grens tussen Gelre en 't Sticht is altijd een roerige grens geweest. Het is tevens de locatie van de Grebbelinie. Ook de naam 'de Pol' wijst al op een grens. Vaak werden grenzen gekenmerkt door verhogingen, 'pollen'. Veel boerderijen 'de Pol' blijken dan ook op een grens te liggen.
Wat huwen en dopen betreft houden de boeren zich niet altijd aan de grens. Meestal werden de kinderen in Scherpenzeel gedoopt, ook als ze officieel in Woudenberg woonden.

Mees van de Wetering is zijn hele leven boer op Veenschoten in Scherpenzeel. Daar worden de kinderen van Trijntje en Jan dus geboren. De eerste - dochter Dirkje - is al onderweg op het moment dat het testament van oom Mees geschreven wordt.

Acht jaar eerder, Trijntje is dan twaalf jaar oud, assisteert oom Mees als voogd van Trijntje en haar zussen de moeder van Trijntje. Dirkje Jans is dan weduwe van Geurt Cornelissen. en wil opnieuw trouwen met Reijer Jansz van Ginkel. Voor die tijd wordt een boedelscheiding uitgepsproken.De andere voogd is Anthonij van Donselaar, de man van een zus van haar vader.

Dirkje belooft onder andere de 'kinderen te onderhouden en kost, drank, huijsvesting, kleding en reding, dezelven havenis en gemak te doen, zoo in ziekte als gezondheijd, ook dezelven te laten leren lezen en schrijven, midsgaders aen een goed handwerk of kostwinning te doen, alles naere hun staat, conditie en vermogen'. Dirkje woont dan nog samen met haar kinderen op de boerderij 'Groot Krakhorst' onder Leusden. Op dezelfde locatie is onlangs nog de boerderij uit 1907 afgebrand.
Het tweede huwelijk van Trijntje vindt plaats in Amersfoort, maar ik heb niet terug kunnen vinden waar Dirkje met haar man en kinderen gaat wonen en wanneer zij overlijdt. Als Trijntje in 1788 trouwt woont ze in Scherpenzeel, vermoedelijk al bij haar oom op Veenschoten.

In de akte van 1771, bij de notaris, wordt Trijntje heel deftig Catharina genoemd, maar haar achternaam wordt niet gebruikt, evenmin als die van haar vader en moeder. Alleen Mees heet voluit van de Wetering.
In de loop van haar leven zal Trijntje meestal Trijntje Geurts(en) genoemd worden, maar soms heet ze ook Trijntje van Veenschoten, naar de boerderij waarop ze met oom, man en kinderen woont.
In dezelfde akte worden tevens een halfbroer en twee halfzusjes Margarietta en Aaltje genoemd, maar Trijntje is de enige die zal trouwen en kinderen krijgen.
Ook het lijntje van Trijntje naar haar oma Trijntje is dun. Dirkje is het enige kind van oma Trijntje die voor kleinkinderen zorgt.

Trijntje zelf blijkt echter juist een heel vruchtbare voormoeder te worden.
Drie generaties nazaten van haar vind je onder.deze link
Een grafisch overzicht staat hier..

Deze pagina is nog in bewerking. Meer volgt.