Inleiding
   Kwartierstaten
   Voormoeders
   Thema's
   Overigen

Links en Bronnen


Hieronder gegevens die verwijzen naar een selectie van de bronnen die ik gebruikt heb, al dan niet online.

Bronbewerkingen Algemeen


Geneaknowhow
Een meestal actueel overzicht van alle bronbewerkingen, zowel online als uitgegeven op CD-ROM
LINK

Genlias
De meest uitgebreide en algemene website met in eerste instantie gegevens van de burgerlijke stand, dus van na de Franse Tijd. De gegevens van Utrecht zijn vrijwel compleet. Van andere provincies moet nog veel ingevoerd worden. Intussen is een begin gemaakt met het invoeren van gegevens uit DTB boeken.
LINK

Digitale stamboom

Gegevens van burgerlijke stand en DTB-(doop, trouw en begraaf)boeken van een aantal streken in Nederland. Voor een deel overlappen de gegevens die van Genlias.
LINK

Van papier naar digitaal
Foto’s in PDF formaat van originele bronnen.
LINK

Hogenda (Hollandse Genealogische Databank)
Website van de Hollandse genealogische vereniging ‘ons voorgeslacht’. Verschillende transcripties van bronnen, vooral in Zuid Holland en Utrecht. Een groot deel van de bronnen is alleen voor leden beschikbaar.
LINK

Bronwerkingen plaatselijk


Archief Eemland
Het Amersfoortste archief behalve de digitale stamboom veel extra informatie, zoals notarisakten, kranten en beeldbanken
LINK

Veluwse geslachten
Vereniging van mensen met voorouders die op de Veluwe woonden. De vereniging geeft transcripties uit van de originele bronnen.
LINK

Eemlandse klappers
Dit is een 29-delige reeks van transcripties van DTB-boeken van de gemeenten van het Eemland, rondom Amersfoort is dat. De serie is uitgegeven op CD.
LINK

Utrecht ZuidOost
Databank met gegevens van zowel DTB-boeken als gegevens van de burgerlijke stand van de plaatsen in het zuidoosten van Utrecht
LINK

Genealogiedomein
Een groot aantal uitgeschreven bronnen van plaatsen in de Achterhoek.
LINK

Gele klappers Zuid Holland.
De indexen van de Doopboeken boeken van de kleinere plaatsen in Zuid Holland staan bekend als gele klappers. Er is een CD van uitgeven.
LINK

DTB Zuid Holland
Sinds november 2010 staan scans van de DTB boeken van de kleinere plaatsten in Zuid Holland online.
LINK

Erfgoedcentrum DIEP
Website van het Dordrechts archief. Onder zoeken in collecties/indexen kun je zoeken in verschillende digitale bronnen.
LINK

Gensearch
Transcripties van bronnen uit onder andere ‘s Gravendeel
LINK

Gegevens andere genealogen


Oud Scherpenzeel
Website over Scherpenzeel en families die daar gewoond hebben. Ruim 100 uitgewerkte parentelen met achtergrondinformatie.
LINK

Reijerkerk
Databank met genealogische gegevens van de Hoekschewaard en andere Zuid Hollandse eilanden.
LINK

Geneanet
Verzamelwebsite met uitgewerkte genealogieën en kwartierstaten van individuele genealogen.
LINK

Andere Websites


Meertens Instituut
Onderzoekinstituut Nederlandse taal, met onder andere een achternamendatabank.
LINK

Wat Was Waar
Uitgebreide website met historische kaarten, doorzoekbaar op plaatsnaam. Van de gegevens van het kadaster van 1832 staan ook de namen van eigenaren op de website.
LINK

Boeken


"Sint Anthoniepolder, een kerk in de Hoeksche Waard. Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907” ds. L. H. Oosten en J. C. J. Versteeg Uitgeverij: college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Sint Anthoniepolder, 2007 ISBN 9 789077 502662 Pagina’s: 762

1593 's-Gravendeel 1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil, (Oud Beijerland 1993).
ISBN 90-9006060
Pag 328

Genealogien "Voskuilen een buurtschap onder Woudenberg en Leusden"
H.M. (Henk) van Woudenberg
Koninklijke BDU Uitgeverij, 2006
ISBN 90 70150 97 2
Pagina’s: 298

De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel,
H.M. (Henk) van Woudenberg
Koninklijke BDU Uitgeverij
ISBN 90 70150 38 7.
Pagina’s: 392

'Zwartebroek en Terschuur, tussen stuwwal en heuvelrug', de geschiedenis van twee dorpen in de Gelderse Vallei.,
Gerjan Crebolder e.a.
Schaffelaarreeks, Barneveld
ISBN: 90-70150-68-9
Pagina's: 288

Landschappen van Nijkerk-Arkemheen
Frank van Dooren
Callenbach
ISBN: 90-26600-96-8
Pagina's: 192

Met oprechte dank!


Enkele namen van genealogen met wie ik contact gehad heb en die mij een deel van hun gegevens hebben aangeleverd:
Joan Bos, Jos de Bruin, Aart van de Ham, Annemiek Langelaar, Henk Lunstroo, Hans Meijer, Marjolein Peeters-Meijer, Albertus van de Pol, Ronald van Schaik, Mia Valk-de Heus, Herbert Verveer, Henk Woudenberg

naar menu vragen of aanvullingen:   info@maartjese.nl