Inleiding
   Kwartierstaten
   Voormoeders
   Thema's
   Overigen

Mijn keuzes

Keuzes die ik gemaakt heb bij (het presenteren van) mijn kwartierstaten.

? Vraagtekens

Een vraagteken achter voornaam (en patroniem) van de persoon betekent dat ik niet helemaal zeker ben van zijn of haar gezin van herkomst en daarmee ook geboorte of doopdatum. Mogelijk heeft deze persoon andere ouders en/of andere broers en zussen en betreft het in feite een naamgenoot.

* Een sterretje

Met een sterretje achter de achternaam geef ik aan dat de betreffende persoon deze naam tijdens zijn of haar leven niet of nauwelijks gebruikt. De achternaam wordt dan wel gebruikt door voorouders, nazaten of broers en zussen. Ik gebruik de achternaam alleen om de persoon makkelijker terug te kunnen vinden.

Achternamen en patroniemen

Van mensen geboren voor het invoeren van de burgelijke stand geef ik altijd zowel voornaam als patroniem.

Ik gebruik patroniemen niet als achternaam. Trijntje Gerrits vind je niet bij de achternaam Gerrits, maar tussen de personen zonder achternaam bij Trijntje.

Circa

Als er circa staat bij een geboortedatum is dat een ruime schatting. Ik houd onder andere rekening met de leeftijd waarop mannen en vrouwen ongeveer trouwen en met de biologische leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. Schattingen zijn afgerond op vijf jaar nauwkeurig.

Dat alles maakt het eenvoudiger om terug te vinden of personen al in mijn bestand staan. Zelfs al zit ik er vijftien jaar naast, dan nog kan een Cornelis Hendriksz van ongeveer 1780 nooit dezelfde zijn als Cornelis Hendriksz van ongeveer 1740. Daarom geef ik altijd een indicatie van de geboortedatum.

Alleen een jaartal

Data met alleen een jaartal zijn ongeveer op een jaar nauwkeurig. Als er 1764 staat kan het dus ook nog om 1763 of 1765 gaan. Dergelijke gegevens zijn meestal gebaseerd op terugrekenen, 67 jaar oud bij het overlijden in 1831 is een reden om 1764 op te nemen als geboortejaar.

Bronnen

Denk bij bronnen aan aktes van de burgelijke stand, doopboeken, notarisakten en dergelijke. Dankbaar maar ik gebruik van transcripties van de originele bronnen, al dan niet online. Meestal kijk ik op zijn minst mijn rechtstreekse voorouder tevens na in de originele bronnen. Publicaties van anderen gebruik ik als achtergrond en om relaties te kunnen leggen, zeker bij de oudere generaties.

Selectie

De gegevens op deze website zijn slecht een selectie uit de gegevens die ik verzameld heb.

Mijn bestanden bevatten minstens vijf keer zoveel personen dan degenenen die hier genoemd worden. Denk dan aan (achter)neven en nichten, zwagers, schoonouders en aanverwanten.

Daarnaast heb ik bij veel mensen notities rond notarisaktes, trouwboeken, memories, achtergrondgegevens, bronnen enz. Van verschillende aktes heb ik fotokopien ter beschikking.

Stuur me een mail als je meer wilt weten. Mijn adres staat onderaan iedere pagina.

Kwartierstaat voor dummies

Wat is een kwartierstaat?

Een kwartierstaat geeft een overzicht van alle rechtstreekse voorouders, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Gezien vanuit een bepaalde persoon vind je in een kwartierstaat eerst zijn of haar ouders, vervolgens 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders enz.

Wat is een patroniem?

Een patroniem is een verwijzing naar de naam van de vader in plaats van een achternaam. Zoon Jan van Willem heet Jan Willemsz, maar kleinzoon Klaas gaat door het leven als Klaas Jansz. Dochter Maria van Willem wordt Maria Willems, Willemsdr, Willemsen, Willemse, Willemsse of Willemsz genoemd. Vele variaties zijn mogelijk.

Zeker in streken als de Veluwe gebruiken mensen voor ca. 1812 (invoering burgelijke stand) maar zelden een achternaam. Als er al een achternaam genoteerd wordt betreft dat vaak een verwijzing naar de boerderij of plek waar ze wonen of vandaan komen. Nog tot ver in de twintigste eeuw worden patroniemen soms naast achternamen gebruikt om personen te kunnen onderscheiden. Twee broers, Jan en Arie vernoemen allebei hun zoon naar grootvader Piet. Om beiden uit elkaar te houden wordt dan alsnog Jansz en Ariesz of Jz en Az genoteerd.

Wat is een proband?

Proband is een genealogische term voor de persoon die als basis dient van een kwartierstaat of andere genealogische presentatie. Alle relaties zoals grootmoeder, nicht, schoonzoon, verwijzen naar de proband.

Om hoeveel voorouders gaat het?

In de elfde generatie (de proband telt als eerste generatie) is er al sprake van meer dan 1000 voorouders. Inclusief de jongere generaties worden dat er ruim 2000. Ouderen onder ons, geboren rond 1930 bereiken de elfde generatie ongeveer in het jaar 1600. Jongeren hebben tot aan de zestiende eeuw al 4000 of 8000 voorouders om te achterhalen.

Het zal vrijwel niemand lukken om alle voorvaderen en voormoeders van elf of twaalf generaties op te sporen. De relaties zijn onduidelijk, mensen verhuizen, veel gegevens zijn verloren gegaan, enz. Verder teruggaan dan het jaar 1600 wordt nog moeilijker, omdat gegevens over doop en huwelijk in de kerk op zijn vroegst beginnen in ongeveer 1570, meestal veel later.

Zijn al die voorouders uniek?

Als je terug zou kunnen gaan tot het jaar 1000 kom je al op ongeveer 1 miljard voorouders. Zoveel mensen leefden er toen niet eens!

Iedereen komt vroeg of laat dubbelen tegen, voorouders van wie hij vaker dan één keer afstamt. Dat betekent dat al dan niet verre achterneven en achternichten met elkaar trouwen. In de genealogie heet dat verschijnsel kwartierherhaling. Anderen noemen het kwartierverlies, maar eigenlijk is dat de term voor voorouders die niet meer te achterhalen zijn, vaak omdat het een ongehuwde moeder betreft.

Wat betekenen de nummers?

Voorouders in een kwartierstaat worden vaak genummerd. De proband, krijgt nummer 1, zijn of haar vader is nummer 2, zijn of haar moeder nummer 3. In de volgende generatie krijgen de ouders van de vader de nummers 4 en 5 en de ouders van de moeder 6 en 7. Zo telt het verder, oneven nummers voor vrouwen, even nummers voor mannen.

De moeder van een vrouw in een kwartierstaat vind je door haar nummer met 2 te vermenigvuldigen en er 1 bij op te tellen. Zoek de moeder van bijvoorbeeld nummer 71 onder (2 x 71) + 1 = 143. Haar dochter vind je onder nummer 35.

vragen of aanvullingen:   info@maartjese.nl