Inleiding
   Kwartierstaten
   Voormoeders
   Thema's
   Overigen

Lees mijn vraag over Marijtje

Nakomelingen van Hendrikje Johan(ne)s? (van Uijl)Hier staan drie generaties nakomelingen van Hendrikje Johans die trouwde met Pieter Cornelisz Storn. Alleen van dochter Marijtje is de parenteel wat verder uitgewerkt.

Eerste generatie1. Hendrikje Johannes? Uijl, van, dochter van Johannis Abrahams Uijl, van en Sjoukje Broers?, werd gedoopt in 1763 in Heerenveen en is overleden op 13 Mei 1816 in Enkhuizen op 53-jarige leeftijd. Hendrikje was ook bekend als Hendrikje Johans.

Algemene notities: Bij de doop van dochters Marijtje en Soutje staat er bij dat Hendrikje a catholica is.
Zij komt in Genlias een keer voor als Schans, maar dat is mogelijk een transcriptiefout voor Johans.

Bij overlijden wordt zij weer als RK genoemd:
Jan Bakker en Jan Jonker beiden armbezorgers der Roomsch Catholijke gemeente van Bovencarspel, welke ons verklaard hebben dat op heden den dertiende dezer des middags ten twaalf met Hendrikje Johannes oud vier en vijftig jaren weduwe buiten beroep en gealimenteerde, is overleden in het huis staande en gelegen op de Zuider Boerevaart binnen deze stad.

Hendrikje is dus weduwe. Dit kan wel kloppen met Klaas Langedijk als tweede echtgenoot. De Klaas als vader van Maartje is in elk geval in 1817 overleden. Het zou in in Gorcum zijn.

Hendrikje trouwde met Pieter Cornelisz Storn op 30 Dec 1789 in Bovenkarspel. Pieter werd gedoopt op 29 Dec 1733 in Grootebroek en is overleden op 4 Mei 1807 in Bovenkarspel op 73-jarige leeftijd. Pieter was ook bekend als Pieter Bakker en Pieter Oud.

Huwelijksnotities: Peter en Hendrikje zijn RK en NG. Dat blijkt uit huwelijk en dopen.
Ze trouwen voor de NG kerk, maar het huwelijk wordt vanwege de regels rond gemengde huwelijken lang opgehouden. In de tussentijd wordt Marijtje gedoopt voor de RK kerk met als opmerking dat haar moeder a catholica is de opmerking Sperdie(?) Sponsius. (betekent dat dat het huwelijk opgehouden is?)

Notitie bij huwelijk:
Pieter Corn. Storn Weduwnaar met Hendrikje Jans Jonged, beijde alhier omme
De gebooden van 6 tot 6 weeken te ontvangen volgens ´t placaat van haar ed. gr. mog, inh dato 24 jan 1755, wijl de Bruigom van de Roomse Religie is en op den 30 december, zijnde donderdag, alhier getrouwd
Het gaat om het "Placcaet van de Staten van Holland en WestFriesland . 24 January 1755, Betreffende huwelijken tusschen Gereformeerden en Roomschen"
Daarin staat onder andere:
"Ten zesden, dat de Huwelyks-Proclamatien van de voorschreeve Persoonen booven de vyf en twintig jaaren oud zynde, in plaats van te gaan van week tot week, zullen moeten gaan van zes weeken tot zes weeken, zoodanig dat de voltrekking van het Huwelyk zelve meede eerst zes weeken na de derde Proclamatie zal mogen geschieden, op gelyke poene, zoo ten aanzien der voorschreeve Proclamatien, als van een daar op gevolgt Huwelyk, als hier voor in het tweede Articul is gestatueert, en dat by het afleesen der Geboden zal moeten werden gedenuncieert, dat dezelve van zes tot zes weeken geschieden uit kragte van dit ons Placaat."

Johannes en Outjers worden NG gedoopt, de andere kinderen drie RK.
Doopgetuige is Geertje Pieters of de moeder zelf (bij beide dopen in de NG kerk)
Zie http://www.den-braber.nl/vpnd/nh/bovenkarspel_dtb.html

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Zij kondigde hun huwelijk aan Voor NH kerk. Bruidegom is RK op 5 Aug 1789 te Bovenkarspel.

Kinderen uit dit huwelijk:

   2 V    i. Marijtje Pieters Hout werd gedoopt op 19 Nov 1789 in Bovenkarspel en is overleden op 9 Feb 1831 in Enkhuizen op 41-jarige leeftijd.

   3 M    ii. Johannes Pieters Oud werd gedoopt op 13 Feb 1791 in Bovenkarspel en is overleden na 1857.

   M    iii. Cornelis Pietersz Storn werd gedoopt op 7 Okt 1792 in Bovenkarspel en is overleden na 1848 in Zuid Scharwoude.

Algemene notities: 7 octob baptizatus Cornelis
Nata eodem dito in Bovenc.
Pat Pieter Cornelisse Storren
Mat Hendrickje Johans acatholica
Sulc Geertje Pieters

Cornelis trouwde met Guurtje Blom op 22 Feb 1829 in Zuid Scharwoude. Guurtje werd geboren in 1773 in Zuid Scharwoude en is overleden op 3 Mei 1848 in Zuid Scharwoude op 75-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Huweijksgetuigen Johannes Pietersz Storn, Dirk Jongerling, Cornelis Gerritsz Swager, neef Klaas Willemsz Blom, Outjer Pietersz Storn

   V    iv. Soutje Pieters Storn werd gedoopt op 1 Sep 1795 in Bovenkarspel en is overleden op 5 Mei 1871 in Bovenkarspel op 75-jarige leeftijd. Soutje was ook bekend als Soutje Storren.

Algemene notities: rk gedoopt Batizata Soutje
Nata eodem in Bovencarspel
Pat. Pieter Cornelisse Storren
Mat. Hendrickje Johans acatholica
Suk:= Geertje Pieters

Gegevens over het gezin van Soutje:
http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=barreltje

Vermeldenswaardige gegevens:

• Zij woonde op 21 Jun 1821 komend vanuit Purmerend te Bovenkarspel.

• Zij woonde op 14 Jul 1844 komend vanuit Bovenkarspel te Enkhuizen.

• Zij woonde in 1862 Vanuit Enkhuizen te Bovenkarspel.

Soutje trouwde met Sijmen Ariens Bakker op 10 Mei 1821 in Purmerend. Sijmen werd geboren op 5 Apr 1789 in Bovenkarspel en is overleden op 19 Feb 1855 in Enkhuizen op 65-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Erkenning van dochter Antje, 1 dec 1819 Purmerend

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Visser.

• Hij was Rogbakker.

   4 M    v. Outjers Pietersz Storn werd geboren op 6 Okt 1797 in Bovenkarspel, werd gedoopt op 22 Okt 1797 in Bovenkarspel en is overleden op 10 Sep 1853 in Bovenkarspel op 55-jarige leeftijd.

Hendrikje trouwde vervolgens met Klaas Cornelisz Langedijk op 10 Okt 1811 in Bovenkarspel. Klaas werd gedoopt op 10 Mei 1768 in Hem en is overleden in Gorinchem.

Huwelijksnotities: Dit is het eerste huwelijk wat genoteerd wordt in Bovenkarspel.
'Klaas Langendijk oud drie en veertig jaar, wonende thans tot Medemblik als kustkannonier voor Venhuizen, weduwnaar, meerderjarige zoon van wijlen Cornelis Langendijk en Aagje Pieters beijde overleden in het departement de Zuijderzee en Henricka van Uijl, oud acht en veertig jaren, weduwe, meerderjarige dogter van wijlen Johannis van Uijl en Sjouke Broers, overleden tot Hereveen in Vriesland.'
Klaas geboren Hem, departement Zuiderzee, Grootebroek. Henrieka van Uijl, geboren Heereveen.
Bruid en bruidegom zetten een merkteken.
Getuigen Jan Botman, 24; Matthijs Roemer, 40, wonend Bovencarspel
Jan Udesz Jonker, 50; Pieter Buijsman, 45, wonende Westeijnde onder Enkhuizen.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Kustkanonier.

Tweede generatie (Kinderen)


2. Marijtje Pieters Hout (Hendrikje Johannes?1) werd gedoopt op 19 Nov 1789 in Bovenkarspel en is overleden op 9 Feb 1831 in Enkhuizen op 41-jarige leeftijd.

Algemene notities: Bij haar geboorte heten haar ouders Pieter Cornelisse Storren en Hendrickje Johans (acatholica) Doopgetuige is Geertje Pieters

Mogelijk heeft Marijtje meer kinderen gekregen met onbekende vader(s)

Toegangnr: 50.133, Inventarisnr: 6516 , Ravenstein, Akte 3, 11-05-1836
Bruidegom: Gregorius Petrus Madiol, 30-07-1807, Groningen, zoon van Petrus Madiol
en Brigitta Reinders
Bruid: Jacoba Maria Hout, 27-12-1810, Enkhuizen, dochter van Marijtje Hout
Jacoba overlijdt op 12-12-1866 in Groningen
(RK Doopboek Enkhuizen: 27 feb 1811, 10 bris nata, quarta februarie demuin Baptizata Jacoba Maria illegitima, pater ( si fides penes matrem), Jacobus van Dijk, mater Marijtje Hout, suspect Marijtje Buijsman)

Toegangnr: 0167.016s, Inventarisnr: 1834 Norg, akte 178, 16-12-1834
Overledene Johannes Hout, 15-12-1834 Veenhuizen (Norg), zoon van Marijtje Hout, geboren Enkhuizen, 12-07-1827; beroep overl.: zonder;

Er bestaat in elk geval nog een Marijtje Pieters Oud. Dit gaat om de dochter van Pieter Oude en Marijtje Jans, geboren in 1794 in Grootebroek. Ze trouwt in 1823 in Grootebroek met Gerrit Vetje.

Overlijdensakte: Marijtje Pieters Hout of Storn, overleden den negenden februari ten vij ure de namiddags oud vierenveertig jaren wonende en overleden binnen deze stad van beroep werkster geboren te Boven Carspel ongehuwde dochter van Pieter Hout en Hendrikje Johannes is overleden op de zuiderboerenvaart alhier op verklaring van Job Uleun? bekende van de overledene, oud vijfenzeventig jaren, dagloner en Theunis jacobsz de Vries, dagloner, vijftig jaar, bekende van de overledene.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Zij was in 1840 Tapster.

Marijtje trouwde met Nn. Nn werd geboren circa 1780.

Kind uit dit huwelijk:

   5 V    i. Wilhelmina Hout werd geboren in 1813 in Purmerend en is overleden op 12 Jan 1862 in Enkhuizen? op 49-jarige leeftijd.

3. Johannes Pieters Oud (Hendrikje Johannes?1) werd gedoopt op 13 Feb 1791 in Bovenkarspel en is overleden na 1857. Johannes was ook bekend als Jan Oud en Johannis Pietersz.

Algemene notities: Gedoopt in NG kerk
Vader Pieter Cornelisz zijnde van de R Religie en moeder Hendrikje Johannis, zijnde zelf de doophefster

Johannes trouwde met Neeltje Reige op 13 Sep 1822 in Schagen. Neeltje werd geboren in 1795 in Schagen en is overleden op 16 Okt 1853 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands op 58-jarige leeftijd. Neeltje was ook bekend als Rijgers.

Huwelijksnotities: Gezin: zie http://genea.pedete.net/zijpe/4690.htm
Bij zijn huwelijk woont Jan Oud in de Zijpe. Hij is dagloner
Getuige bij huwelijk: Pieter Oijevaar, Willem Denijs, Willem Boonacker, Gerrit Boonacker

Kinderen uit dit huwelijk:

   M    i. Pieter Johannes Out werd geboren op 18 Apr 1824 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 27 Feb 1827 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands op 2-jarige leeftijd. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

   M    ii. Pieter Johannesz Out werd geboren op 4 Mei 1827 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands en is overleden op 20 Mei 1827 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

   M    iii. Pieter Out werd geboren op 27 Sep 1828 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands.

Pieter trouwde met Johanna Reijen, van op 25 Apr 1857 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands. Johanna werd geboren in 1823 in Schoorl. Johanna was ook bekend als Jannetje.

   V    iv. Hendrika Out werd gedoopt op 23 Jan 1832 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands.

   M    v. Jan Out werd geboren op 21 Apr 1835 in Zijpe, Schagen, Noord-Holland, Netherlands.

4. Outjers Pietersz Storn (Hendrikje Johannes?1) werd geboren op 6 Okt 1797 in Bovenkarspel, werd gedoopt op 22 Okt 1797 in Bovenkarspel en is overleden op 10 Sep 1853 in Bovenkarspel op 55-jarige leeftijd.

Algemene notities: NG gedoopt, Vader Pieter Cornelisz Storn, moeder Hendrikje Johans, zijnde er zelfs mede ten doop

overlijden: Aangevers: Bernardus Geerling, broodbakker, 37 jaar en Jan Bakker, veldwachter, 47 jaar. Beiden bekenden van de overledene te Bovenkarspel.

Outjers trouwde met Guurtje Maijer op 22 Feb 1835 in Oudorp. Guurtje werd geboren op 23 Jun 1802 in Beemster en werd gedoopt op 4 Jul 1802 in Purmerend.

Huwelijksnotities: Erkenning zoon Pieter. Outjer woont bij zijn huwelijk in Akersloot en Guurtje in Ouddorp

Kind uit dit huwelijk:

   M    i. Pieter Storn werd geboren op 6 Feb 1835 in Alkmaar.

Derde generatie (Kleinkinderen)


5. Wilhelmina Hout (Marijtje Pieters Hout2, Hendrikje Johannes?1) werd geboren in 1813 in Purmerend en is overleden op 12 Jan 1862 in Enkhuizen? op 49-jarige leeftijd. Wilhelmina was ook bekend als Hout, van en Out.

Algemene notities: Geen geboorteakte; Wilhelmina verklaart bij huwelijk onder ede in Purmerend geboren te zijn in 1813. De vader is onbekend.

Mogelijk is ze overleden in Heemstede

Wilhelmina trouwde met Albertus Vliet, van der op 25 Okt 1840 in Enkhuizen. Albertus werd geboren op 13 Dec 1816 in Enkhuizen en is overleden op 11 Jan 1862 in Enkhuizen op 45-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Albertus van der Vliet, arbeider 23 jaar, wonend Enkhuizen, zoon van Evert van der Vliet overleden en Trijntje van de Poll, tapster te Enkhuizen en Wilhemina Hout van beroep dienstbode oud zevenentwintig jaren wonende te Enkhuizen meerderjarig ongehuwde dochter van N. N. en Marijtje Pieters Hout, overleden.
Verder velkaarde de bruid als geene acte van Geboorte kunnende overleggen als inde Geboorte actens van den jare 1813 te Purmerende niet staande onder eede met natenoemene getuigen dat zij in den jare 1813 te Purmerend is eboren, verzoekende daarvan melding.
Getuigen Trijntje van de poll, tapster, moeder, oudt 48., Riewert Jacobs behuwd vader, 48 jaar, Visscher en Jan van de Poll oom des bruidegoms oud 53, timmerman. Maarten Ossekooper, timmerman en Gerrit Akkerman, bakkersknect, 26 jaar, bekenden der bruid. De bruid kan niet schrijven.

Kinderen uit dit huwelijk:

   M    i. Evert Vliet, van der werd geboren op 4 Jan 1841 in Enkhuizen en is overleden op 22 Nov 1842 in Enkhuizen op 1-jarige leeftijd. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

   M    ii. Albertus Vliet, van der werd geboren op 4 Apr 1842 in Enkhuizen en is overleden op 12 Aug 1877 in Enkhuizen op 35-jarige leeftijd.

   M    iii. Evert Vliet, van der werd geboren op 5 Jun 1844 in Enkhuizen.

   6 M    iv. Pieter Vliet, van der werd geboren op 22 Nov 1845 in Enkhuizen.

   M    v. Frederik Vliet, van der werd geboren op 21 Mei 1847 in Enkhuizen en is overleden op 8 Mei 1873 in Bloemendaal op 25-jarige leeftijd. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

   7 V    vi. Katharina Vliet, van der werd geboren op 26 Dec 1848 in Enkhuizen.

   8 M    vii. Hendrik Vliet, van der werd geboren op 20 Aug 1850 in Enkhuizen en is overleden op 19 Jan 1899 in Hillegom op 48-jarige leeftijd.

   M    viii. Jan Vliet, van der werd geboren op 20 Sep 1852 in Enkhuizen.

   9 V    ix. Kornelia Vliet, van der werd geboren op 23 Nov 1854 in Enkhuizen.

Vierde generatie (Achterkleinkinderen)


6. Pieter Vliet, van der (Wilhelmina Hout3, Marijtje Pieters Hout2, Hendrikje Johannes?1) werd geboren op 22 Nov 1845 in Enkhuizen.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was in 1888 Metselaar.

Pieter trouwde met Jifke Schmitz op 11 Feb 1875 in Harlingen. Jifke werd geboren op 23 Sep 1848 in Menaldumnadeel en is overleden vóór 1888.

Pieter trouwde vervolgens met Neeltje Krook op 6 Apr 1888 in Hoorn. Neeltje werd geboren in 1853 in Medemblik.

Kinderen uit dit huwelijk:

   M    i. Hendrik Vliet, van der werd geboren in 1891 in Hoorn.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Schipper.

Hendrik trouwde met Sjoerdje Droogsma op 21 Sep 1910 in Amsterdam. Sjoerdje werd geboren in 1891 in Amsterdam.

   V    ii. Wilhelmina Vliet, van der werd geboren in 1895 in Hoorn.

Wilhelmina trouwde met Willem Bos op 8 Mei 1918 in Utrecht. Het huwelijk eindigde door scheiding in 1920. Willem werd geboren in 1895 in Utrecht.

Huwelijksnotities: Echtscheiding: 24-06-1920 te Alkmaar. Ingeschr.23-12-1920 te Utr. aktnr.1329.

Wilhelmina trouwde vervolgens met Jelle Boschma op 29 Okt 1921 in Franekeradeel. Jelle werd geboren in 1893 in Franeker.

7. Katharina Vliet, van der (Wilhelmina Hout3, Marijtje Pieters Hout2, Hendrikje Johannes?1) werd geboren op 26 Dec 1848 in Enkhuizen.

Katharina trouwde met Carolus Johannes Snijders op 19 Okt 1877 in Sloten. Carolus werd geboren op 1 Nov 1839 in Nieuwer-Amstel.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was warmoezenier.

Kinderen uit dit huwelijk:

   M    i. Albertus Johannes Snijders werd geboren in 1880 in Sloten.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Schilder.

Albertus trouwde met Anthonia Hendrika Ruijs op 29 Aug 1907 in Amsterdam. Anthonia werd geboren in 1888 in Utrecht.

   V    ii. Anna Wilhelmina Snijders werd geboren in 1881 in Sloten.

Anna trouwde met Johannes Hendricus Bijvank op 24 Dec 1913 in Amsterdam. Johannes werd geboren in 1891 in Amsterdam.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Werkman.

   M    iii. Hendrikus Albertus Snijders werd geboren in 1884 in Nieuwer-Amstel.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Schuitenvoerder.

Hendrikus trouwde met Massie Wilhelmina Burgemeester op 6 Aug 1913 in Amsterdam. Massie werd geboren in 1880 in Amsterdam.

8. Hendrik Vliet, van der (Wilhelmina Hout3, Marijtje Pieters Hout2, Hendrikje Johannes?1) werd geboren op 20 Aug 1850 in Enkhuizen en is overleden op 19 Jan 1899 in Hillegom op 48-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Kleermaker.

Hendrik trouwde met Anna Barbara Meijboom op 28 Nov 1877 in Heemstede. Anna werd geboren op 19 Sep 1849 in Heemstede en is overleden op 8 Jul 1901 in Hillegom op 51-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   M    i. Albertus Everhardus Vliet, van der werd geboren op 25 Jun 1878 in Hillegom en is overleden op 13 Jul 1878 in Hillegom. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

   M    ii. Albertus Everhardus Vliet, van der werd geboren op 9 Jul 1879 in Hillegom en is overleden op 11 Sep 1880 in Hillegom op 1-jarige leeftijd. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

   V    iii. Geertruida Vliet, van der werd geboren op 21 Sep 1880 in Hillegom en is overleden op 21 Jan 1960 in 's Gravenhage op 79-jarige leeftijd.

Geertruida trouwde met Johannes Gerardus Ploeg, van der op 24 Okt 1906 in Hillegom. Johannes werd geboren op 11 Mrt 1883 in Leiderdorp en is overleden op 30 Nov 1969 in 's Gravenhage op 86-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was spoorbeamte te Wassenaar.

   M    iv. Albertus Franciscus Vliet, van der werd geboren op 20 Jun 1882 in Hillegom.

   V    v. Wilhelmina Adriana Vliet, van der werd geboren op 27 Aug 1883 in Hillegom.

Wilhelmina trouwde met Wilhelmus Prins op 17 Jan 1906 in Hillegom. Wilhelmus werd geboren op 2 Nov 1883 in Hillegom.

   M    vi. Franciscus Vliet, van der werd geboren op 4 Feb 1887 in Hillegom en is overleden op 23 Nov 1970 in Den Helder op 83-jarige leeftijd.

Franciscus trouwde met Suzanna Kenbeek. Suzanna werd geboren op 4 Jan 1893 in Leiden en is overleden op 28 Mrt 1976 in Den Helder op 83-jarige leeftijd.

   M    vii. Everardus Vliet, van der werd geboren op 24 Mei 1889 in Hillegom en is overleden op 30 Aug 1971 in Hillegom op 82-jarige leeftijd. Everardus was ook bekend als Evert.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Behanger te Zandvoort.

Everardus trouwde met Cornelia Agatha Corbee op 3 Nov 1915 in Hillegom. Cornelia werd geboren op 17 Mei 1893 in Hillegom en is overleden op 1 Apr 1960 in Zandvoort op 66-jarige leeftijd.

   M    viii. Carolus Vliet, van der werd geboren op 31 Dec 1890 in Hillegom en is overleden in Jersey.

Carolus trouwde met Lydia Elisabeth Martel op 5 Feb 1914 in Jersey?. Lydia werd geboren op 25 Mrt 1895 en is overleden op 31 Mrt 1991 in Jersey op 96-jarige leeftijd.

9. Kornelia Vliet, van der (Wilhelmina Hout3, Marijtje Pieters Hout2, Hendrikje Johannes?1) werd geboren op 23 Nov 1854 in Enkhuizen.

Kornelia trouwde met Josephus Gerardus Krijgsman op 8 Aug 1879 in Sloten. Josephus werd geboren op 20 Nov 1853 in Sloten.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Molenaarsknecht.

Kind uit dit huwelijk:

   V    i. Catharina Margaretha Krijgsman werd geboren in 1880 in Sloten.

Catharina trouwde met Hendrik Valstar op 20 Nov 1903 in Sloten. Hendrik werd geboren in 1882 in Zoetermeer.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Hij was Werkman.


Lees mijn vraag over Marijtje

naar menu vragen of aanvullingen:   info@maartjese.nl